Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rusza III edycja konkursu „Przyjazna wieś”
piątek, 29 lipca 2011 r.

logo.jpg

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich już po raz trzeci organizuje konkurs „Przyjazna wieś”, którego celem jest pokazanie najlepszych projektów w zakresie infrastruktury zrealizowanych na obszarach wiejskich od 1 maja 2004 r., przy wsparciu środków Unii Europejskiej. Organizowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskichrealizowany jest od dwóch lat przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

W tegorocznej edycji konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach:

  • społecznej,
  • technicznej,
  • ekologicznej.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zakończenie projektu do dnia ogłoszenia Konkursu. Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym dostępne będzie na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich , Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa oraz urzędów marszałkowskich.

Zgłoszenia do konkursu należy składać do sekretariatów regionalnych KSOW / uprawnionych podmiotów właściwych dla miejsca realizacji inwestycji w terminie od 29 lipca do 15 września 2011 r. W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze województwa.

Do etapu ogólnokrajowego zostaną zakwalifikowane te projekty, które zajmą I miejsca, w poszczególnych kategoriach, na etapie regionalnym.

Prace zakwalifikowane do II etapu ogólnokrajowego, będą oceniane przez Centralna Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podmiotów współpracujących z KSOW powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie wyników konkursu ogólnopolskiego nastąpi podczas uroczystej konferencji podsumowującej Konkurs.

Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej, społecznej lub ekologicznej na obszarach wiejskich współfinansowanych z Funduszy Europejskich od 2004 r. do udziału w konkursie „Przyjazna wieś”. Udział w konkursie wiąże się nie tylko z możliwością wygrania cennych nagród na poszczególnych etapach ale przede wszystkim będzie promocją zwycięskich regionów.

Regulamin konkursu"Przyjazna Wieś"

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 126,33 kB)

Formularz zgłoszeniowy

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.doc 259,07 kB)

Wykaz podmiotów uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń do etapu regionalnego konkursu

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 195,04 kB)