Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PROW 2007-2013 i KPS 2007-2013 - konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko
czwartek, 15 stycznia 2009 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zakończyły się, trwające w dniach 12 stycznia – 2 lutego 2007 r., konsultacje dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W dniu 26 stycznia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja konsultacyjna poświęcona prognozom oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Zestawione uwagi, przesłane do MRiRW podczas konsultacji i zgłaszane podczas ww. konferencji, zamieszczono poniżej. Komentarze Wykonawcy do zebranych uwag zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich przekazaniu do MRiRW.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (.pdf 1,41 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (.pdf 1,2 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Zestawienie uwag (.pdf 121,13 kB) do "Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Krajowego Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" zebranych podczas trwania konsultacji społecznych.