Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Od 15 marca do 15 maja nabór wniosków o wypłatę płatności zalesieniowych tzw. wniosków kontynuacyjnych
piątek, 16 marca 2012 r.

Rolnicy, którzy otrzymali w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 wsparcie na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, powinni, jak co roku, złożyć wniosek o wypłatę tzw. wniosek kontynuacyjny w terminie od 15 marca do 15 maja w biurze powiatowym ARiMR.

Od-15-marca-do-15-maja-nabor-wnioskow-o-wyplate-platnosci-zalesieniowych-tzw.-wnioskow-kontynuacyjnych_640x380.jpg

Jeżeli rolnik nie zdąży złożyć w terminie wniosku o wypłatę, ale nie później niż do 11 czerwca 2012 roku, za każdy roboczy dzień spóźnienia należna rolnikowi kwota płatności zostanie obniżona o 1%.

Rolnicy, którzy skorzystali z pomocy na Zalesianie gruntów rolnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006, składają kontynuacyjne wnioski o płatność w terminie od 1 czerwca do 16 lipca 2012 r.

Formularz wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie

Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę pomocy