Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nabór wniosków w ramach działania ONW
piątek, 16 marca 2012 r.

Wnioski o przyznanie płatności w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania” (ONW) w kampanii 2012 należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą na adres biura powiatowego ARiMR, w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2012 r. Jeśli wniosek złożony zostanie po dniu 15 maja 2012 roku, ale nie później niż do dnia 11 czerwca 2012 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty płatności o 1%.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).

Po uzyskaniu loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR możliwe jest również złożenie wniosku za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR.

Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2012 r. oraz instrukcja wypełniania ww. wniosku.