Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na odbudowę potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych zniszczonych w wyniku powodzi lub obsuwisk ziemi.
czwartek, 20 stycznia 2011 r.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosił, że w terminie od dnia 2 lutego do dnia 15 marca 2011 r. producenci rolni, będą mogli ubiegać się o wsparcie na odbudowę potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie działań zapobiegawczych” PROW 2007 – 2013.

Nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-odbudowe-potencjalu-produkcyjnego-gospodarstw-rolnych-zniszczonych-w-wyniku-powodzi-lub-obsuwisk-ziemi_640x380.jpg

Pomoc może być przyznana producentom rolnym, w których gospodarstwach, w wyniku powodzi lub obsunięć ziemi, wystąpiły zarówno szkody w majątku trwałym gospodarstwa (oszacowane na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. złotych) jak i w produkcji rolnej gospodarstwa (oszacowana wielkość szkód wynosi powyżej 30%). Pomoc może być przyznana, jeżeli w związku z wystąpieniem tej samej szkody w gospodarstwie nie przyznano już pomocy w ramach tego działania ani nie przyznano pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (dotyczy podwyższonego poziomu dofinansowania operacji dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi lub obsunięć ziemi).

- więcej informacji o działaniu 126

- nabór wniosków w 2011 r.