Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nabór wniosków o pomoc w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne"
czwartek, 6 czerwca 2013 r.

Od 3 czerwca do 31 lipca biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o pomoc w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Rolnicy posiadający przygotowany wcześniej w nadleśnictwie plan zalesienia mogą składać wnioski o pomoc zarówno do gruntów użytkowanych rolniczo, jak i tych już częściowo porośniętych drzewami w wyniku sukcesji naturalnej.

Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z pomocy na zalesianie znajdują się na stronie MRiRW orazARiMR.

Rok 2013 jest ostatnim rokiem, w którym można ubiegać się o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007-2013, czyli w roku 2014, tzw. roku przejściowym pomiędzy obecnym oraz nowym okresem programowania, nie będzie można podejmować nowych zobowiązań zalesieniowych.

Niezmiennie jednak będą przyjmowane wnioski o wypłatę, tzw. wnioski kontynuacyjne beneficjentów działania zalesieniowego PROW 2007-2013, które należy składać w terminie od 15 marca do 15 maja (wnioski mogą być również składane po 15 maja, ale nie później niż do 10 czerwca, jednakże za każdy roboczy dzień opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie o 1% kwoty płatności).

Od 3 czerwca do 15 lipca 2013r. będą przyjmowane również wnioski kontynuacyjne beneficjentów działania zalesieniowego PROW 2004-2006.