Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Modernizacja gospodarstw
wtorek, 19 lutego 2013 r.

9 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Rozporządzenie zwiększa budżet działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W przypadku pozostałych działań wymienionych w rozporządzeniu, zarówno limity środków na poszczególne działania, jak też podział środków na poszczególne województwa pozostał utrzymany na takich samych poziomach, jak w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.

Ponadto rozporządzenie reguluje tryb postępowania z wnioskami w przypadku, gdy limit środków do przyznania pomocy nie jest wystarczający do realizacji wszystkich operacji ujętych w złożonych wnioskach o pomoc. W rozporządzeniu MRiRW w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 określono, iż terminem rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy, które zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość odpowiedniego limitu środków jest 31 grudnia 2014 roku.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod poz. 119., 25 stycznia br.