Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komunikat w sprawie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Poz. 1670)
czwartek, 2 stycznia 2014 r.

W dniu 30 grudnia 2013 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (Poz. 1670) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Celem nowelizacji było wydłużenie terminu, do kiedy mogą być kontraktowane środki w ramach ww. działania z 31 grudnia 2013 r. na 31 grudnia 2014 r.

Dzięki wprowadzeniu powyższej regulacji umożliwi się zakończenie trwającego obecnie procesu podpisywania umów przyznania pomocy i zapewnione zostanie ostateczne rozliczenie środków w ramach tego działania do końca 2015 r..

Rozporządzenie weszło w życie dzień po jego ogłoszeniu tj. 31 grudnia 2013 r.