Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procedury wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013
wtorek, 11 stycznia 2011 r.

W dniu 17.01.2011 roku planowane jest uruchomienie procedury wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W celu ułatwienia wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników, proponuje się dokonanie wyboru poprzez Internet. Zasady i sposób dokonania wyboru zostaną przedstawione na stronie internetowej MRiRW.

Komunikat-w-sprawie-rozpoczecia-procedury-wyboru-przedstawiciela-spoleczno-zawodowych-organizacji-rolnikow-do-Komitetu-Monitorujacego-PROW-2007-2013_640x380.jpg

Procedurę rozpocznie zamieszczenie na stronie MRiRW ogłoszenia o jej rozpoczęciu. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do KM PROW 2007-2013, będą organizacje, które w określonym terminie prześlą prawidłowo wypełniony formularz zgłaszający społeczno-zawodowe organizacje rolników. Każda organizacja będzie miała prawo do zgłoszenia jednego kandydata.

Zapraszamy do udziału w procedurze wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników.