Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komunikat w sprawie procedury wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
piątek, 28 stycznia 2011 r.

W dniu 17.01.2011 r. została uruchomiona procedura wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pierwszym etapem było zgłoszenie do dnia 26.01.2011 r. społeczno-zawodowych organizacji rolników wyrażających chęć uczestniczenia w ww. wyborach. W ww. terminie odpowiedni formularz zgłoszeniowy przesłała tylko jedna organizacja - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.