Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komunikat w sprawie działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
piątek, 30 sierpnia 2013 r.

Komisja Europejska zaakceptowała modyfikację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącą zwiększenia budżetu działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” o 31,5 mln euro. Część tych środków zostanie przeznaczona na finansowanie dotychczas złożonych wniosków o przyznanie pomocy.