Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komunikat w sprawie działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20113
czwartek, 12 grudnia 2013 r.

Komisja Europejska zaakceptowała trzynastą modyfikację merytoryczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dotyczącą zwiększenia budżetu działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” o 38 mln euro. Dzięki tej zmianie całkowity budżet działania wyniesie 169,5 mln euro.