Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Komunikat dotyczący beneficjentów Programu rolnośrodowiskowego, których gospodarstwa położone są na OSN
piątek, 1 czerwca 2012 r.

W związku z trwającymi konsultacjami projektów Programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (OSN) na lata 2012-2016, przedstawiamy różne przypadki beneficjentów Programu rolnośrodowiskowego, których gospodarstwa położone są lub będą na OSN oraz rozstrzygnięcia takich sytuacji.

Komunikat-dotyczacy-beneficjentow-Programu-rolnosrodowiskowego-ktorych-gospodarstwa-polozone-sa-na-OSN_640x380.jpg

Sytuacja 1.

Gospodarstwo położone było na OSN zarówno w okresie 2008-2012, jak również znajduje się na tych obszarach zgodnie projektem na lata 2012–2016. Z jakich pakietów programu rolnośrodowiskowego może skorzystać rolnik?

Odpowiedź:

Zgodnie z kształtem projektowanego programu działań rolnik gospodarujący na obszarze OSN będzie mógł skorzystać ze wszystkich pakietów programu rolnośrodowiskowego. Jednak w przypadku, pakietu 1 rolnictwo zrównoważone płatność będzie wypłacone tylko do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.

Do roku 2012, w gospodarstwie położonym na obszarach OSN nie było możliwości realizowania pakietu 1. Nowe przepisy programu działań umożliwiają realizowanie tego pakietu (płatność udzielana do 100 ha). Jednakże, przystąpienie do pakietu uzależnione jest od tego czy rolnik składa w 2012 r. wniosek rolnośrodowiskowy po raz pierwszy (tzn. przystępuje dopiero do programu rolnośrodowiskowego), czy jest to wniosek kolejny tzw. kontynuacyjny.

Jeżeli wniosek jest składany po raz pierwszy i został on złożony w terminie do 15 maja, wówczas rolnik w sytuacji zmiany zapisów programu działań może ten wniosek wycofać i złożyć do dnia 31 maja 2012 r. nowy wniosek zawierający deklarację realizacji pakietu 1. Zmianę do wniosku rolnik może złożyć także w terminie późniejszym (1 czerwca – 11 czerwca 2012) jednakże skutkuje to 1%-ową obniżką płatności za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli rolnik nie złożył w ogóle wniosku w przepisowym terminie (do 15 maja) – może to zrobić do 11 czerwca 2012 r. także z 1%-ową obniżką płatności za każdy dzień opóźnienia.

Jeżeli rolnik składa wniosek kontynuacyjny tzn. realizuje już program rolnośrodowiskowy, wówczas nie ma możliwości dodania pakietu 1. Zgodnie bowiem z przepisami programu rolnośrodowiskowego zmiana zakresu zobowiązania (rozszerzenie zobowiązania) możliwa jest tylko w zakresie pakietów 4-7.

Sytuacja 2.

Gospodarstwo o powierzchni powyżej 100 ha w okresie 2008-2012 nie było położone na obszarach OSN. Zgodnie z projektem na lata 2012–2016 gospodarstwo zostanie objęte wymogami OSN. Co to oznacza dla rolnika, który jest beneficjentem programu rolnośrodowiskowego, pakietu rolnictwo zrównoważone?

Odpowiedź:

W projekcie programówdziałań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na lata 2012-2016 znajduje się przepis § 41, gdzie wskazuje się, iż do opracowania planu nawożenia zobowiązani są wszyscy prowadzący działalność rolniczą na OSN, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych. Jednocześnie wymóg opracowania planu nawożenia określony został dla Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013. Zaproponowany w § 41 programu działań przepis wyklucza zatem z finansowania w ramach ww. pakietu powierzchnię przekraczająca 100 ha na obszarach OSN.

Rolnik, którego gospodarstwo zgodnie z projektem działań będzie zakwalifikowane do OSN ma możliwość kontynuowania zobowiązania rolnośrodowiskowego, zgodnie z 5-letnim zobowiązaniem, jednak bez płatności rolnośrodowiskowej powyżej 100 ha w przypadku pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone lub może zakończyć zobowiązanie rolnośrodowiskowe bez żadnych sankcji, w związku § 35 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r., zgodnie z którym inną niż wymienione w przepisach rozporządzenia nr 1974/2006 kategorią siły wyższej lub wyjątkową okolicznością, w przypadku wystąpienia której zwrot pomocy nie jest wymagany, jest zmiana zasięgu obszarów objętych programami mającymi na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu lub zmiana tych programów.

Sytuacja 3

W okresie 2008-2012 rolnik nie był położony na obszarach OSN, jednak zgodnie z projektem gospodarstwo zostanie objęte programami działań na OSN. Czy wniosek i plan działalności rolnośrodowiskowej powinny uwzględniać stan przedstawiony w projektowanych programach działań.

Odpowiedź:

Wniosek i plan działalności rolnośrodowiskowej powinny zostać sporządzone w odniesieniu do przepisów i stanu powierzchni OSN przedstawionej w programach działań.

Fot. © Fotolia.com