Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacja o wynikach wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
czwartek, 10 marca 2011 r.

W dniu 17.01.2011 r. została uruchomiona procedura wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na podstawie przeprowadzonej procedury przedstawicielem społeczno-zawodowych organizacji rolników w Komitecie Monitorującym PROW 2007-2013 został Pan Renald Partyka.

Informacja-o-wynikach-wyboru-przedstawiciela-spoleczno-zawodowych-organizacji-rolnikow-do-Komitetu-Monitorujacego-Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-na-lata-2007-2013_640x380.jpg

Ewentualne zastrzeżenia proszę zgłaszać na adres:

MRiRW Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,
ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa,
nr faxu: 22-623-20-51.

W przypadku niezgłoszenia uwag w terminie do dnia 18.03.2011 r. procedura zostanie uznana za zakończoną.