Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacja na temat wymogów w zakresie nawożenia w wariantach pakietów 4 i 5 Programu Rolnośrodowiskowego 2007-2013
piątek, 4 lutego 2011 r.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262, z późn. zm.) w ramach Pakietów 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000:

Informacja-na-temat-wymogow-w-zakresie-nawozenia-w-wariantach-pakietow-4-i-5-Programu-Rolnosrodowiskowego-2007-2013_640x380.jpg

- w wariantach 4.1 i 5.1 – zakazuje się nawożenia azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne oraz dopuszcza się nawożenie na innych obszarach jednak nie powyżej 60 kg/ha w danym roku,

- w wariantach 4.6, 5.6, 4.7, 5.7 – dopuszcza się nawożenie azotem jednak nie powyżej 60 kg/ha w danym roku,

- w pozostałych wariantach – całkowicie zakazuje się nawożenia.

Zakaz nawożenia nie jest wymogiem ogólnym dla Pakietów 4. i 5.