Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacja dotycząca zgłoszonego kandydata na przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
wtorek, 15 lutego 2011 r.

W dniu 17.01.2011 r. została uruchomiona procedura wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z procedurą wyboru, w wymaganym terminie, tj. do 11.02.2011 r. został zgłoszony Pan Renald Partyka, kandydat Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Poniżej przedstawiamy informację o zgłoszonym kandydacie.

Pan Renald Partyka, lat 35, jest członkiem komisji rewizyjnej ww. organizacji. Kandydat posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Ukończył również studia podyplomowe: Europejskie Studium Samorządowe, Integrowanych Technologii Produkcji Roślinnej, Analityki i Bezpieczeństwa Żywności. Zawodowo związany z zadaniami ochrony roślin, rolnictwem ekologicznym, doradztwem rolniczym. Posiada gospodarstwo rolne. Był koordynatorem i instruktorem projektu doskonalenia bezpieczeństwa żywności w produkcji roślinnej-EU Transition Facility.