Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacja dotycząca procedury wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników w Komitecie Monitorującym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
wtorek, 8 marca 2011 r.

W dniu 17.01.2011 r. została uruchomiona procedura wyboru przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników do Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z procedurą wyboru głosowanie trwało do 4.03.2011 r. W wyznaczonym terminie poparcie dla Pana Renalda Partyki na przedstawiciela społeczno-zawodowych organizacji rolników w KM PROW 2007-2013 zgłosił Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Informacja-dotyczaca-procedury-wyboru-przedstawiciela-spoleczno-zawodowych-organizacji-rolnikow-w-Komitecie-Monitorujacym-Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013_640x380.jpg