Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacja dla rolników przystępujących do realizacji działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 w roku 2014 –możliwość przejścia w 2015 r. na warunki i zasady PROW 2014-2020
środa, 30 kwietnia 2014 r.

W związku z tym, że przekazany do Komisji Europejskiej projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w zakresie Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego zawiera inne rozwiązania dotyczące m.in. mechanizmu degresywności i limitów powierzchni wspieranej, zaproponowano, że beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację programu rolnośrodowiskowego w roku 2014 r. w ramach PROW 2007 - 2013 będą mogli przejść w 2015 r. na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w Działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym PROW 2014 - 2020.

Podobnie, dla beneficjentów, którzy rozpoczęli realizację programu rolnośrodowiskowego w roku 2014 r. w ramach PROW 2007 - 2013 w zakresie Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne zaproponowano umożliwienie przejścia w 2015 r. na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014 - 2020.

Powyższa kwestia została zapisana w projekcie PROW 2014-2020.