Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Publikacje i opracowania PROW 2007-2013

Odnośnik otwierany w nowym oknie Guide to Cooperation Projects of Axis 4 Leader of Rural Development Programme for 2007-2013 (.pdf 1,25 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie KATALOG LGD - Lokalne grupy działania i ich działalność na obszarach wiejskich (.pdf 13,18 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie LAG CATALOGUE - Local Action Groups and their activity in rural areas (.pdf 13,01 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Materiał informacyjny dotyczący działań PROW 2007-2013 'Uczestnictwo rolników...' 'Działania informacyjne.. (.pdf 905,69 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - przykłady zrealizowanych projektów (.pdf 3,66 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Przewodnik po projektach współpracy osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (.pdf 1,37 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Przykłady projektów zrealizowanych w gospodarstwach rolnych w ramach PROW 2007-2013 (.pdf 3,43 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Przykłady projektów zrealizowanych w zakładach przetwórczych w ramach PROW 2007-2013 (.pdf 2,8 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Przykłady projektów zrealizowanych w ramach PROW 2007-2013 (.pdf 4,19 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Broszura dotycząca działania "Grupy producentów rolnych" PROW 2007-2013 (.pdf 1,7 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Broszura dotycząca działań "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" oraz "Działania informacyjne i promocyjne" PROW 2007-2013 (.pdf 1,83 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Broszura informacyjna na temat programu "Mój Rynek" realizowanego w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013 (.pdf 1,71 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Broszura informacyjna dla działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" PROW 2007-2013 (.pdf 1,72 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Broszura informacyjna pn. "Dobre praktyki w realizacji małych projektów" PROW 2007-2013 (.pdf 9,27 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Dobre praktyki w ramach działań samorządowych PROW 2007-2013 (.pdf 3,57 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Good practices - practices within the framework of self-government actions Rural Development Programme for the years 2007-2013 (.pdf 3,84 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Broszura informacyjna: Ocena Średniookresowa PROW 2007-2013 (.pdf 1,85 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Gospodarstwa rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa w odniesieniu do PROW 2007-2013 (.pdf 7,31 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie ABC przedsiębiorczości na obszarach wiejskich wiejskich (.pdf 2,13 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Dobre praktyki w zakresie rozowju turystyki i agroturystyki w oparciu o PROW 2007-2013 cz.1 (.pdf 7,9 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Dobre praktyki w zakresie rozowju turystyki i agroturystyki w oparciu o PROW 2007-2013 cz.2 (.pdf 7,62 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych (.pdf 4,02 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Krok po kroku - przewodnik po programie rolnośrodowiskowym (.pdf 2,22 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie RDP 2007–2013 - the agri-environmental programme in brief (.pdf 1,32 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Program rolnośrodowiskowy w pigułce (.pdf 1,32 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie PROW 2007-2013 - przykłady zrealizowanych projektów (.pdf 5,8 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie LGD w perspektywie finansowej 2007-2013 i 2014-2020. Podsumowanie bieżącego i prezentacja założeń przyszłego okresu programowania (.pdf 4,56 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Scalanie gruntów w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” PROW 2007-2013 (.pdf 4,04 MB)