Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Kontakt

Punkt informacyjny PROW 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

tel.:
(22) 623-14-76,

(22) 623-13-66,

fax:

(22) 623-20-51

poczta elektroniczna: Alina.Osinska@minrol.gov.pl
Katarzyna.Laskowska@minrol.gov.pl

Ważne instytucje

Jednostka certyfikująca:

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Ministerstwo Finansów

Agencja płatnicza:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podmioty wdrażające:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Rynku Rolnego

Samorządy Województw:

Strony dotyczące PROW 2007-2013 Urzędów Marszałkowskich:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

4. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

5. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

6. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

7. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

8. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

9. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

10. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

11. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

12. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

13. Urząd Marszałkowski w.umwWojewództwa Opolskiego

14. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

15. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

16. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa