Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

V posiedzenie - 28 styczeń 2010 r.
czwartek, 28 stycznia 2010 r.

Podczas posiedzenia przedstawiono informacje dotyczące stanu wdrażania i realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, wsparcia obszarów wiejskich w ramach NSRO 2007-2013 oraz wyników bieżącej oceny i stanu przygotowania do oceny średniookresowej PROW 2007-2013.

Zaprezentowano również informacje na temat procesu akceptowania przez Komisję Europejską zmian przedłożonych przez stronę polską wynikających z uchwał KM PROW 2007-2013 oraz na temat stanu przygotowania i harmonogramu dotychczasowych prac dotyczących wdrażania zmian w programie operacyjnym z zakresu „nowych wyzwań”.