Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

II posiedzenie – 3 czerwca 2008 r.
wtorek, 3 czerwca 2008 r.

Podczas posiedzenia podjęto Uchwałę Nr 11 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2007 rok oraz Nr 12 w sprawie określenia kryteriów selekcji dla poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.