Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program rolnośrodowiskowy 2014 r.

1. Komunikaty

1) Komunikat w sprawie zmian wprowadzonych do programu rolnośrodowiskowego w 2014 r. dotyczących obowiązku produkcji i sprzedaży w Pakiecie 2. Rolnictwo ekologiczne

2) Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 od 2012 roku - dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania

3) Informacja dla rolników przystępujących do realizacji działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 w roku 2014 –możliwość przejścia w 2015 r. na warunki i zasady PROW 2014-2020

2.Rozporządzenie - otwórz

3.Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2014 oraz instrukcja wypełnienia ww. wniosku - otwórz

4. Plan działalności rolnośrodowiskowej orazkalkulator ustalania powierzchni doprzyznania płatności rolnośrodowiskowej

Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2014 - plan działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2014 (.xls 6,43 MB)

Kalkulator ustalania powierzchni do przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach PROW 2007-2013 dla rolników rozpoczynających w 2014 realizację zobowiązania rolno środowiskowego

5. Dokumentacja przyrodnicza dla pakietów przyrodniczych

Komunikat dla ekspertów przyrodniczych (.pdf 94,13 kB)

Wytyczne dla ekspertów botaników

pobierz plik (.pdf 670,71 kB)

Wytyczne dla ekspertów ornitologów

pobierz plik (.pdf 324,34 kB)

Formularz dokumentacji siedliskowej

pobierz plik (.xls 157,50 kB)

Formularz dokumentacji ornitologicznej

pobierz plik (.xls 91,50 kB)