Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej

Aplikacja Planu działalności rolnośrodowiskowej na rok 2017 dla zobowiązań podjętych od 2014 roku
Odnośnik otwierany w nowym oknie Plan działalności rolnośrodowiskowej na rok 2017 dla zobowiązań podjętych od 2014 roku (.xlsx 4,53 MB)

Aplikacja Planu działalności rolnośrodowiskowej na rok 2017 dla zobowiązań podjętych do 2013 roku
Odnośnik otwierany w nowym oknie Plan działalności rolnośrodowiskowej na rok 2017 dla zobowiązań podjętych do 2013 roku (.xlsx 4,26 MB)

Plan działalności rolnośrodowiskowej na rok 2016 dla zobowiązań podjętych od 2014
Odnośnik otwierany w nowym oknie Plan działalności rolnośrodowiskowej na rok 2016 dla zobowiązań podjętych od 2014 (.xlsx 4,45 MB)

Plan działalności rolnośrodowiskowej na rok 2016 dla zobowiązań podjętych do 2013
Odnośnik otwierany w nowym oknie Plan działalności rolnośrodowiskowej na rok 2016 dla zobowiązań podjętych do 2013 (.xlsx 4,2 MB)

Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2014
Odnośnik otwierany w nowym oknie plan działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2014 (.xls 6,74 MB)

Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2012
Odnośnik otwierany w nowym oknie plan działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2012 (.xls 7,37 MB)

Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2011a
Odnośnik otwierany w nowym oknie plan działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2011a (.xls 7,51 MB)

Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2011
Odnośnik otwierany w nowym oknie plan działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2011 (.xls 7,52 MB)

Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2010 przeznaczona dla rolników przystępujących po raz pierwszy do programu rolnośrodowiskowego w roku 2010 oraz dla tych rolników, którzy przystąpili do programu w roku 2008 lub 2009 i w roku 2010 poszerzają zobowiązanie rolnośrodowiskowe o pakiet 4., 5. i 7.
 plan działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2010 (.xls 4,50 MB)

Aplikacja planu działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2009 przeznaczona jest dla beneficjentów z programu rolnośrodowiskowego roku 2008 i 2009, którzy w roku 2010 dokonują uaktualnień wynikających ze zmiany rozporządzenia rolnośrodowiskowego (Dz. U. nr 39 poz. 218 z dnia 13 marca 2010 r.) takich jak np.: zmiana stawki płatności w przypadku nieowocującej uprawy orzecha (Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne), szkic gospodarstwa rolnego z zaznaczeniem:

- powierzchni działki rolnej, która ma zostać nieskoszona w przypadku pakietu 3, 4, 5;

- miejsc na działce rolnej, w których są zasadzone stare odmiany drzew w przypadku wariantu 6.4.

 plan działalności rolnośrodowiskowej - wersja 2009 (.xls 4,30 MB)