Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" - nabór w 2013 r.

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla wersji wniosku PROW 226/13/01

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

  • Charakterystyka przyrodniczo-gospodarcza operacji planowanej do realizacji przez nadleśnictwo w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" oraz obszaru, na którym operacja będzie realizowana;
    W-1.1_226 (.pdf)
    W-1.1_226 (.doc)
  • Informacja o ustaleniach podjętych przez nadleśniczego i właściwego Starostę dotyczących zapewnienia możliwości udziału w operacji właścicielom lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
    W-1.2_226 (.pdf)
    W-1.2_226 (.doc)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" dla wersji wniosku PROW 226/13/01

Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 226 "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"

Formularz wniosku o płatność:

Sprawozdanie z realizacji operacji (wersja do edycji .xls)(aktualizacja październik 2012)

Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji

Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR