Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Legislacja

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/865/1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 13, poz. 64)
http://dziennikustaw.gov.pl/D2011013006401.pdf

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 72,74 kB) - tekst jednolity*

*Powyższa wersja ujednolicona rozporządzenia uwzględnia wszystkie zmiany, jakich dokonano w rozporządzeniu od chwili jego pierwotnego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wersja ta jest wyłącznie materiałem pomocniczym, przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu ułatwienia osobom zainteresowanym posługiwania się tekstem rozporządzenia. Nie stanowi ona oficjalnego tekstu jednolitego rozporządzenia tj. aktu normatywnego, na przepisy którego można się skutecznie powołać.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2009, Nr 199, poz. 1536)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009199153601.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2009, Nr 60, poz. 497)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009060049701.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI zdnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 2008, Nr 119, poz.20)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008020011901.pdf