Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tematy szkoleń

Tematy szkoleń - działanie "Szkolenia zawodowe..."

Rok 2014

Wykaz tematyki szkoleń realizowanych w ramach działania 111. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie – objętego PROW 2007-2013, w ramach VIII edycji konkursów ogłoszonych w 2014 r. (termin naboru: 28.08.2014 r. – 29.09.2014 r.):

 1. „Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN”.

Rok 2013

Wykaz tematów szkoleń realizowanych w ramach działania 111. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie objętego PROW 2007-2013, w ramach VII edycji konkursów ogłoszonych w2013 r.(termin naboru: 21.11.2013 r. – 20.12.2013 r.)

 1. „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej” – zasięg ogólnopolski;
 2. „Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym” – zasięg wojewódzki;
 3. „Integrowana produkcja roślin” – zasięg wojewódzki;
 4. „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony” – zasięg wojewódzki.

Wykaz tematów szkoleń realizowanych w ramach działania 111. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach VI edycji konkursów ogłoszonych w2013 r.(termin naboru: 29.04.2013 r. – 3.06.2013 r.)

 1. „Podniesienie wiedzy w zakresie działania spółdzielni rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej” – konkurs o zasięgu ogólnopolskim.
 2. „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt” – konkurs o zasięgu ogólnopolskim.

Rok 2012

Wykaz tematów szkoleń realizowanych w ramach działania 111. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach V edycji konkursów ogłaszanych w2012 r.(termin naboru: 20.11.2012 r. – 20.12.2012 r.)

 1. Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych – zasięg ogólnokrajowy

Rok 2011

Wykaz tematów szkoleń realizowanych w ramach działania 111. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach IV edycji konkursów ogłaszanych w 2011 r.(termin naboru: 8.12.2011 r. – 16.01.2012 r.)

 1. Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – zasięg wojewódzki
 2. Finanse gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych – zasięg wojewódzki
 3. Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej – zasięg ogólnokrajowy

Wykaz tematów szkoleń realizowanych w ramach działania 111. „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach w III edycji konkursów ogłoszonych w 2011 r. (termin naboru: 30.06.2011 r. – 29.07.2011 r.)

 1. Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – zasięg wojewódzki
 2. Finanse gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych – zasięg wojewódzki

Rok 2010

Wykaz tematów szkoleń realizowanych w ramach działania 111.„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach w II edycji konkursów ogłoszonych w 2010 r. (termin naboru: 30.09.2010 r. – 29.10.2010 r.)

 1. Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym – zasięg wojewódzki
 2. Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie – zasięg ogólnokrajowy

Materiał informacyjny

Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwa zasady wzajemnej zgodności

pobierz plik (.doc 4,06 MB)

pobierz plik (.pdf 1,34 MB)

Rok 2009

Wykaz tematów szkoleń realizowanych w ramach działania 111.„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach w I edycji konkursów ogłoszonych w 2009 r.(termin naboru: 5.10-13.11.2009 r.)

 1. Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych – zasięg wojewódzki
 2. Rolnictwo ekologiczne i zasady sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach ekologicznych - zasięg krajowy
 3. Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – zasięg wojewódzki
 4. Wykorzystanie komputera, programów komputerowych i Internetu gwarancją sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym – zasięg wojewódzki
 5. Produkcja biogazu rolniczego – korzyści i zagrożenia - zasięg krajowy
 6. Podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym uwzględnieniem formy spółdzielczej – zasięg krajowy
 7. Możliwości ubezpieczenia przez rolników upraw i zwierząt gospodarskich – zasięg krajowy