Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" i instrukcje ich wypełnienia obowiązujące w 2010 roku

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność


Wniosek o udzielenie akredytacji na świadczenie usług doradczych w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 422,3 kB)

wersja do edycji

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.rtf 332,01 kB)

Załącznik nr 1 do Wniosku

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 62,57 kB)

Załącznik nr 2 do Wniosku

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 107,87 kB)

Załącznik nr 3 do Wniosku

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 107,92 kB)

Załącznik nr 4 do Wniosku

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 104,94 kB)

Załącznik nr 5 do Wniosku

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 107,67 kB)