Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

Wniosek o płatność w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z załącznikami

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 140,8 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Obsługa wniosków w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętego PROW 2007-2013 dotyczy wyłącznie podjętych już zobowiązań. Beneficjenci, którzy otrzymali decyzję o przyznaniu pomocy, mogą składać wnioski o płatność.