Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Legislacja

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz.U. Nr 219, Poz. 1446)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2010/s/219/1446/D2010219144601.pdf

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 94,96 kB) - tekst jednolity*

*Powyższa wersja ujednolicona rozporządzenia uwzględnia wszystkie zmiany, jakich dokonano w rozporządzeniu od chwili jego pierwotnego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wersja ta jest wyłącznie materiałem pomocniczym, przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu ułatwienia osobom zainteresowanym posługiwania się tekstem rozporządzenia. Nie stanowi ona oficjalnego tekstu jednolitego rozporządzenia tj. aktu normatywnego, na przepisy którego można się skutecznie powołać.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIz dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz.U. Nr 72, poz. 425)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008072042501.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz.U. Nr 81, poz. 550)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2007081055001.pdf