Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Legislacja

Działanie: "Działania informacyjne i promocyjne"

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1359/1

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsiz dnia 23 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/860/1

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 13, poz. 63)
http://dziennikustaw.gov.pl/D2011013006301.pdf

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 57,84 kB) - tekst jednolity*

*Powyższa wersja ujednolicona rozporządzenia uwzględnia wszystkie zmiany, jakich dokonano w rozporządzeniu od chwili jego pierwotnego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wersja ta jest wyłącznie materiałem pomocniczym, przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu ułatwienia osobom zainteresowanym posługiwania się tekstem rozporządzenia. Nie stanowi ona oficjalnego tekstu jednolitego rozporządzenia tj. aktu normatywnego, na przepisy którego można się skutecznie powołać.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 18 listopada 2009 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
(Dz.U.09, Nr 200, poz. 1539)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013
(Dz.U.09, Nr 99, poz. 830)