Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Legislacja

OŚ LEADER - LEGISLACJA KRAJOWA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 23 MAJA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU WYBORU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008103065901.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 8 LIPCA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008138086801.pdf

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 71, poz. 613)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009071061301.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 19 SIERPNIA 2010 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007—2013 (Dz. U. Nr 158, poz. 1067)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010158106701.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 25 CZERWCA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 128, poz. 822)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008128082201.pdf


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 23 MAJA 2008 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 660)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008103066001.pdf


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 31 LIPCA 2009 R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZADZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA "FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (NOWOŚĆ!!!) (Dz. U. Nr 129, poz. 1063)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2009129106301.pdf


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 12 SIERPNIA 2010 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ WYPŁATY POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007—2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 1029)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010153102901.pdf