Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

Wniosek o przyznanie pomocy zatwierdzony zarządzeniem Nr 52/2011 prezesa ARiMR wraz z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 360,76 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (wersja do edycji) (.xls 429,57 kB)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 358,93 kB)

POMOCNICZE

ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RÓWNOWAŻNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

pobierz plik (.xls 50,00 kB)

Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2009 r. ma zastosowanie do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów ogłoszonych w 2011 r.

WSKAŹNIK ZWODOCIĄGOWANIA GMIN NA KONIEC 2013 R.

WSKAŹNIK ZWODOCIĄGOWANIA GMIN NA KONIEC 2012 R.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 824,32 kB)

WSKAŹNIK ZWODOCIĄGOWANIA GMIN NA KONIEC 2011 R.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 821,25 kB)

WSKAŹNIK ZWODOCIĄGOWANIA GMIN NA KONIEC 2010 R.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 828,93 kB)

WSKAŹNIK ZWODOCIĄGOWANIA GMIN NA KONIEC 2009 R.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 814,08 kB)

WSKAŹNIK ZWODOCIĄGOWANIA GMIN NA KONIEC 2008 R.

pobierz plik (.xls 791,50 kB)