Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

W celu ułatwienia Wnioskodawcom wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 (wersja do edycji w formacie MS Excel) zmieniono funkcjonalność arkuszy „Zestawienie rzeczowo-finansowe” oraz „Opis zadań”, umożliwiającą rozszerzanie tych arkuszy o dodatkowe wiersze. Formularz Wniosku pozostaje bez zmian.

Wniosek o przyznanie pomocy

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 347,68 kB)

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja do edycji)

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xlsx 178,93 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 337,31 kB)

Instrukcja do Planu Odnowy Miejscowości

pobierz plik (.pdf 142,77 kB)

Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty wraz z instrukcją wypełniania

pobierz plik (.xls 49,50 kB)