Wysokość płatności bezpośrednich stosowanych w 2017 r.

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2017 wynoszą:

 1. Jednolita płatność obszarowa – 461,55 zł/ha
 2. Płatność za zazielenienie – 309,77 zł/ha
 3. Płatność dla młodego rolnika – 214,82 zł/ha
 4. Płatność dodatkowa – 177,02 zł/ha
 5. Płatność do bydła – 291,03 zł/szt.
 6. Płatność do krów – 371,46 zł/szt.
 7. Płatność do owiec – 101,85 zł/szt.
 8. Płatność do kóz – 60,08 zł/szt.
 9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do pierwszych 75 ha) – 606,52 zł/ha
 10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do powierzchni ponad 75 ha) – 303,26 zł/ha
 11. Płatność do roślin pastewnych – 386,46 zł/ha
 12. Płatność do chmielu – 2 198,06 zł/ha
 13. Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 163,02 zł/ha
 14. Płatność do buraków cukrowych – 1 563,46 zł/ha
 15. Płatność do pomidorów – 1 654,30 zł/ha
 16. Płatność do truskawek – 1 118,75 zł/ha
 17. Płatność do lnu – 374,86 zł/ha
 18. Płatność do konopi włóknistych – 303,06 zł/ha
 19. Płatność do tytoniu - Virginia – 3,82 zł/kg
 20. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń – 2,68 zł/kg

Kwota środków unijnych przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi blisko 14,7mld złotych. Dodatkowo, w budżecie krajowym przewidziano ok. 135 mln zł na realizację przejściowego wsparcia krajowego w sektorze tytoniu. Kwoty przeznaczone na poszczególne płatności przedstawia poniższa Tabela.

Rodzaj płatności bezpośrednich

Koperta finansowa na rok 2017[1]

[tys. euro]

[tys. zł] 

Jednolita płatność obszarowa

1 525 099

6 564 331

Płatność za zazielenienie

1 023 556

4 405 590

Płatność dla młodego rolnika

68 237

293 706

Płatność dodatkowa

289 802

1 247 366

Płatność do bydła

173 485

746 715

Płatność do krów

153 420

660 348

Płatność do owiec

4 702

20 237

Płatność do kóz

269

1 158

Płatność do roślin strączkowych na ziarno

51 178

220 280

Płatność do roślin pastewnych

17 059

73 427

Płatność do chmielu

845

3 639

Płatność do ziemniaków skrobiowych

8 749

37 659

Płatność do buraków cukrowych

81 999

352 941

Płatność do pomidorów

2 836

12 205

Płatność do truskawek

9 948

42 817

Płatność do lnu

577

2 483

Płatność do konopi włóknistych

94

404

Płatność do tytoniu - grupa Virginia 

20 036

86 240

Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

11 246

48 404

[1] Podane kwoty nie uwzględniają redukcji kwoty jednolitej płatności obszarowej powyżej 150 tys. euro oraz dyscypliny finansowej. Kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności bezpośrednie za 2017 r. został ustalony na podstawie art. 106 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, (kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29 września 2017 r.) i wynosi 4,3042 zł za 1 EUR.