Komunikat w sprawie szacunkowych stawek płatności bezpośrednich na 2016 r. (31.08.2016 r.)

Komunikat w sprawie szacunkowych stawek płatności bezpośrednich na 2016 r.

 

Na podstawie wstępnych danych dotyczących kampanii 2016 r. oszacowano stawki poszczególnych płatności bezpośrednich za rok 2016 (EUR/jednostkę):

 1. Jednolita płatność obszarowa – ok. 107 EUR/ha
 2. Płatność za zazielenienie – ok. 71 EUR/ha
 3. Płatność dla młodego rolnika – ok. 53 EUR/ha
 4. Płatność dodatkowa – ok. 40 EUR/ha
 5. Płatność do bydła – ok. 60 EUR/szt.
 6. Płatność do krów – ok. 75 EUR/szt.
 7. Płatność do owiec – ok. 26 EUR/szt.
 8. Płatność do kóz – ok. 16 EUR/szt.
 9. Płatność do roślin wysokobiałkowych – ok. 99 EUR/ha
 10. Płatność do chmielu – ok. 539 EUR/ha
 11. Płatność do ziemniaków skrobiowych – ok. 301 EUR/ha
 12. Płatność do buraków cukrowych – ok. 456 EUR/ha
 13. Płatność do pomidorów – ok. 756 EUR/ha
 14. Płatność do owoców miękkich – ok. 206 EUR/ha
 15. Płatność do lnu – ok. 69 EUR/ha
 16. Płatność do konopi włóknistych – ok. 122 EUR/ha

Planuje się, że stosowne rozporządzenia określające ostateczne wysokości stawek za 2016 r., na podstawie powierzchni/liczby zwierząt zatwierdzonych do poszczególnych płatności, zostaną wydane do połowy października br.

Kurs wymiany do przeliczania płatności bezpośrednich za 2016 r. będzie znany na koniec września br.

Jednocześnie Ministerstwo informuje, że od 17 października 2016 r. planuje się wypłatę zaliczek na poczet wszystkich ww. rodzajów płatności bezpośrednich. Projekty rozporządzeń dotyczące wypłaty zaliczek zostały skierowane do konsultacji zewnętrznych i znajdują na stronie BIP MRiRW.