Stawki w roku 2013

Wysokość stawek płatności w roku 2013:

tabela_pb13.jpg