Stawki płatności w roku 2011

Wysokość stawek płatności bezpośrednich realizowanych przez ARiMR w roku 2011:

Rodzaj płatnościStawka płatności w 2011 r.
Jednolita Płatność Obszarowa710,57 PLN/ha
Uzupełniająca płatność podstawowa - Sektor I274,23 PLN/ha
Płatność historyczna do chmielu1 476,08 PLN/ha
Płatność zwierzęca396,14 PLN/ha
Płatność cukrowa56 PLN/t
Płatność do pomidorów173,33 PLN/t

Płatność do owoców miękkich
(część unijna i krajowa)

1 761,99 PLN/ha
Specjalna płatność obszarowa219,53 PLN/ha
Płatność do krów410,89 PLN/szt.
Płatność do owiec103,05 PLN/szt