PROWinki

Szanowni Państwo,

Dostrzegając potrzebę przekazywania aktualnych informacji dotyczących realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006, udostępniamy na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikacje dotyczące realizacji PROW: „PROWinki-Aktualności” (aktualizowane co tydzień) oraz „PROWinki-Informator” (aktualizowany co miesiąc).
Dołożymy wszelkich starań, aby przekazywane dane były pełne i aktualne. Mamy nadzieję, że „PROWinki” spełnią Państwa oczekiwania.

Informacja na temat zmian w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 140,56 kB)

W związku ze zbliżającym się zakończeniem zobowiązań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (31 grudnia 2008 r.) oraz utrzymującym się od dłuższego czasu brakiem istotnych zmian w stanie realizacji PROW na lata 2004-2006 pragniemy poinformować o zakończeniu publikowania „PROWinek Aktualności” na stronie internetowej MRiRW.

"PROWinki" przygotowuje:
Departament Programowania i Analiz
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa
tel.: 022 623 20 05, 623 12 25
e-mail: prowinki@minrol.gov.pl