Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 3

wtorek, 1 grudnia 2009 r.

Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Głównym celem działania jest zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania gruntów na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania poprzez wsparcie finansowe gospodarstw rolnych, które znajdują się na tych terenach.
W Polsce wydzielono trzy typy ONW:

  • Obszary górskie;
  • Obszary nizinne;
  • Obszary za specyficznymi naturalnymi utrudnieniami.

Pomoc udzielana jest w postaci corocznych zryczałtowanych płatności w wysokości od 179 do 320 PLN na hektar użytków rolnych, w celu zrekompensowania wyższych kosztów lub gorszych wyników produkcji rolnej.
O pomoc w ramach ONW mogą ubiegać się producenci rolni gospodarujący w całości lub na części działek w granicy ONW.
Beneficjenci ONW zobowiązują się do przestrzegania zwykłej dobrej praktyki rolniczej na terenie całego gospodarstwa, a także do użytkowania rolniczego działek zgłoszonych do płatności, przez okres co najmniej 5 lat.

          

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o prznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności.