Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 2

środa, 16 grudnia 2009 r.

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

Działanie ma na celu zapewnienie przejściowego wsparcia finansowego niewielkim gospodarstwom w celu zwiększenia ich możliwości inwestycyjnych, a w konsekwencji osiągnięcia żywotności ekonomicznej gospodarstwa.
Pomoc dla gospodarstw niskotowarowych, polega na wypłacie premii przez okres 5 lat w wysokości stanowiącej równowartość 1250 EUR rocznie.
Wsparcie kierowane jest do gospodarstw, których wielkość ekonomiczna mierzona na podstawie standardowych nadwyżek bezpośrednich wynosi od 2 do 4 ESU.
Osoby, które mogą się ubiegać o wsparcie to producenci rolni, którzy prowadzą produkcję rolniczą w gospodarstwie niskotowarowym od co najmniej 3 lat do chwili złożenia wniosku.
Po przystąpieniu do działania beneficjent, musi podjąć się realizacji restrukturyzacji gospodarstwa przy pomocy celów, które będą określone w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego. Po 3 roku realizacji planu, należy osiągnąć wybrane „cele cząstkowe”, które są związane z ogólnym celem restrukturyzacji gospodarstwa. Jest to warunek konieczny do otrzymania premii w 4 i 5 roku.

Przewodnk po Działaniu 2