Dokumenty PROW

Informacja dotycząca wpływu działania „Renty strukturalne” na
poprawę struktury agrarnej

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 533,12 kB)

Orientacyjna Zbiorcza Tabela Finansowa Planu w MLN
EUR zmieniona po realokacji środków nr 4/2008 (10), grudzień 2008 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 166,23 kB)

Orientacyjna Zbiorcza Tabela Finansowa Planu w MLN EUR
zmieniona po realokacji środków nr 3/2008 (9), listopad 2008 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 166,57 kB)

Orientacyjna Zbiorcza Tabela Finansowa Planu w MLN EUR
zmieniona po realokacji środków nr 2/2008 (8), wrzesień 2008 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 180,41 kB)

Orientacyjna Zbiorcza Tabela Finansowa Planu w MLN EUR
zmieniona po realokacji środków nr 1/2008 (7), lipiec 2008 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 170,85 kB)

Orientacyjna Zbiorcza Tabela Finansowa w MLN EUR zmieniona po
realokacji środków nr 3/2007 (6), grudzień 2007 r. pobierz plik

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 171,12 kB)

Orientacyjna Zbiorcza Tabela Finansowa w MLN EUR zmieniona po
realokacji środków nr 2/2007 (5), wrzesień 2007 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 205,04 kB)

Orientacyjna Zbiorcza Tabela Finansowa w MLN EUR zmieniona po
realokacji środków nr 1/2007 (4), marzec 2007 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 203,85 kB)

Orientacyjna Zbiorcza Tabela Finansowa w MLN EUR
zmieniona po realokacji środków nr 2/2006 (3), grudzień 2006 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 204,35 kB)

Orientacyjna Zbiorcza Tabela Finansowa w MLN EUR
zmieniona po realokacji środków nr 1/2006 (2), lipiec 2006 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 202,62 kB)

Orientacyjna Zbiorcza Tabela Finansowa w MLN EUR
zmieniona po realokacji środków nr 1/2005 (1), grudzień 2005 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 168,07 kB)

Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 za rok 2007.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 5,7 MB)

Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 za rok 2006.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 5,4 MB)

Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 za rok 2005.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 2,04 MB)

Sprawozdanie roczne z realizacji Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 za rok 2004.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 1,23 MB)

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 zatwierdzony
na mocy Decyzji Komisji z dnia 06 września 2004 r. zatwierdzającej dokument
programujący rozwój obszarów wiejskich w Polsce dla okresu 2004-2006

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 2,03 MB)

Załączniki do PROW

ZAŁĄCZNIK A. Potrzeby i preferencje zalesieniowe gmin według
Krajowego Programu Zwiększania Lesistości (KPZL).

ZAŁĄCZNIK B.
Projekty PHARE realizowane przez resort rolnictwa w latach 1998-2003.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 251,42 kB)

ZAŁĄCZNIK C. Mapa zasięgu ONW.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 111,84 kB)

ZAŁĄCZNIK D. Uzasadnienie delimitacji ONW.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 512,21 kB)

ZAŁĄCZNIK E. Mapa zasięgu stref priorytetowych.

ZAŁĄCZNIK F. Wykaz obszarów objętych strefami priorytetowymi.

ZAŁĄCZNIK G. Charakterystyka stref priorytetowych.

ZAŁACZNIK H. Porównanie walorów i wybranych zagrożeń środowiska rolniczego stref priorytetowych.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 607,89 kB)

ZAŁĄCZNIK I. Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt
gospodarskich na duże jednostki przeliczeniowe (DJP).

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 0 B)

ZAŁĄCZNIK J. Streszczenie oceny ex-ante.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 364,83 kB)

ZAŁĄCZNIK K. Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 148,23 kB)

ZAŁĄCZNIK L. Zestawienie pakietów działań Programu
Rolnośrodowiskowego.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 390,96 kB)

ZAŁĄCZNIK M. Orientacyjny skład gatunkowy upraw leśnych
wprowadzanych na grunty rolne w ramach Działania 5 Planu.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 99,26 kB)

ZAŁĄCZNIK N. Kalkulacja płatności do Działania 5 Zalesianie
gruntów rolnych.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 144,01 kB)

ZAŁĄCZNIK O. Funkcje Agencji Płatniczej.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 94,64 kB)

ZAŁĄCZNIK P. Wskaźniki monitorowania Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 143,53 kB)

ZAŁĄCZNIK R. Lista organizacji społeczno-zawodowych
uczestniczących w procesie konsultacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 110,62 kB)

ZAŁĄCZNIK S. Lista gmin położonych na Obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 437,78 kB)

ZAŁĄCZNIK T. SIEĆ NATURA 2000.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 289,39 kB)

ZAŁĄCZNIK U. OBSZARY SZCZEGÓLNIE NARAŻONE.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 210,65 kB)

ZAŁĄCZNIK W. Skrócony zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej
dla potrzeb wdrażania Dyrektywy Azotanowej.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 150,55 kB)

ZAŁĄCZNIK Z. Szczegółowy opis przedsięwzięć i kalkulacja
płatności dla Działania 6 – Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii
Europejskiej.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik >> (.pdf 154,47 kB)