Plan działalności rolnośrodowiskowej

Instrukcja opracowania planu działalności rolnośrodowiskowej

Prezentacja zapisu wybranych tabel do planu RS

Instrukcja opracowania planu wypasu bydła, koni, owiec i kóz

Wykaz gatunków roślin uprawnych wspieranych w ramach programu rolnośrodowiskowego

Rozporzadzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

*Rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Środowiska

Proponowane specjalene obszary ochrony siedlisk Natura 2000

Program do tworzenia planów nawozowych dla gospodarstw wdrażających programy rolnośrodowiskowe
Plano RS(Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)