Zmiana rozporządzenia rolnośrodowiskowego PROW 2004-2006

piątek, 5 marca 2010 r.

W dniu 3 marca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 31, poz. 158).

Rozporządzenie wprowadza zmiany minimalnych obsad ekologicznych drzew i krzewów w odniesieniu do realizacji programu rolnośrodowiskowego począwszy od 2009 r. Producenci rolni, którzy realizowali zobowiązanie rolnośrodowiskowe w 2009 r. będą mogli uzupełnić brakujące nasadzenia do poziomu obsad przyjętych w niniejszym rozporządzeniu oraz złożyć oświadczenia o posiadanej minimalnej obsadzie w terminie do 15 maja 2010 r.

Jednocześnie decyzje o przyznaniu płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w pomniejszonej wysokości, wydane przed dniem 3 marca 2010 r. z tytułu nieutrzymywania w 2009 r. minimalnej obsady ekologicznych drzew i krzewów będą przez ARiMR uchylane.

Obowiązująca minimalna obsada ekologicznych drzew i krzewów od 1 marca 2009 r. w programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2004-2006:

Gatunek / rodzaj drzewa lub krzewuObsada minimalna (w szt./ha)
Brzoskwinia300
Czereśnia125
Dereń300
Głóg300
Grusza150
Jabłoń125
Jarząb pospolity300
Kalina koralowa1600
Leszczyna200
Morela200
Orzech włoski75

Śliwa domowa,
śliwa tarnina

300
Wiśnia300
Aronia1500
Berberys1600
Bez czarny500
Borówka wysoka1500
Borówka brusznica20000
Borówka niska4000
Jagoda kamczacka1800
Jeżyna3000
Maliny4600
Pigwa pospolita500
Pigwowiec2000
Porzeczki, agrest1600
Poziomka40000
Rokitnik zwyczajny700
Róża pomarszczona1500
Róża dzika600
Truskawka25000
Winorośl1500
Żurawina20000