Terminy związane z obsługą wniosków rolnośrodowiskowych

wtorek, 1 marca 2005 r.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielani pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 22, poz. 179), obowiązują następujące terminy związane z obsługą wniosków rolnośrodowiskowych:

TERMINY ROLNOŚRODOWISKOWE

Rok 2005

I rok realizacji programu rolnośrodowiskowego

Terminy składania wniosków

I na rok 2005

1 września 2004 – 15 czerwca 2005

II na rok 2006

1 sierpnia 2005 – 31 grudnia 2005

Termin wydawania decyzji

Dwa miesiące od dnia uzyskania akredytacji przez ARiMR w tym zakresie

Realizacja planu rolnośrodowiskowego

Od 1 marca 2005

Wypłata płatności za rok 2005

12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego

II rok realizacji programu rolnośrodowiskowego

Wypłata płatności za rolnictwo ekologiczne realizowane w 2004

Do 28 lutego 2005

Termin składania wniosków o płatność dla rolników realizujących program rolnośrodowiskowy od 2004

1 marca 2005 – 30 kwietnia 2005

Wypłata płatności za drugi rok realizacji

12 miesięcy od dnia wypłacenia poprzedniej płatności

Rok 2006 i kolejne

Terminy składania wniosków

1 sierpnia – 31 grudnia

Termin wydawania decyzji

1 stycznia – koniec lutego

Realizacja planu rolnośrodowiskowego

Od 1 marca

Wypłata płatności za pierwszy rok realizacji

12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego

Termin składania wniosków o płatność dla rolników za drugi i kolejny rok

1 marca – 30 kwietnia

Wypłata płatności za drugi rok realizacji

12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności

Zgodnie z rozporządzeniem dla wniosków (o przystąpienie do programu rolnośrodowiskowego) złożonych do 15 czerwca br., terminem rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego jest 1 marca br. Natomiast w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia tego roku, początkiem realizacji programu rolnośrodowiskowego będzie 1 marca 2006 r.