Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu na doradców rolnośrodowiskowych

wtorek, 23 sierpnia 2005 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi niniejszym informuje, że przetarg na organizację szkolenia na doradców rolnośrodowiskowych w ramach projektu „Szkolenie dotyczące Działania 4 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt przygotowujące doradców rolnośrodowiskowych” wygrał Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku

Dalsze informacje nt. szkolenia można uzyskać od p. Elżbiety Końca pod nr telefonu 0-56 611 09 30.

Gotowość wzięcia udziału w szkoleniu potwierdziły następujące osoby