Nabór na szkolenie dla doradców rolnośrodowiskowych

piątek, 28 stycznia 2005 r.

W związku z planowanym rozpoczęciem szkolenia na doradców rolnośrodowiskowych w ramach projektu „Szkolenie dotyczące Działania 4 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt przygotowujące doradców rolnośrodowiskowych” Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza nabór na ww. szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem powinny nadesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz CV (maksimum 2 strony A4) w terminie do 11 lutego. Zgłoszenia można nadsyłać faxem (nr. faksu 623-20-51) lub pocztą na adres:

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa, z dopiskiem
SZKOLENIE NA DORADCÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym poinformowane w terminie do 25 lutego br.
Rozpoczęcie szkolenia jest planowane na marzec br. Szkolenie będzie obejmowało ok. 80 godzin zajęć, realizowanych podczas 3 lub 4 zjazdów (1 zjazd na miesiąc), szkolenia będą prowadzone w dni robocze (ew. soboty). Każdy uczestnik szkolenia będzie musiał opracować plan działalności rolnośrodowiskowej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 stycznia 2005 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich oraz doradzania tym podmiotom, aby uzyskać uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego, uczestnicy szkoleń będą musieli zdać egzamin przed Komisją w Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją.

Formularz zgłoszeniowy – dla osób zainteresowanych szkoleniem na doradców rolnośrodowiskowych