Minimalna obsada w programie rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2004-2006

piątek, 13 listopada 2009 r.

W związku z terminem składania oświadczeń (15 listopada 2009 r.) dotyczącym posiadanej obsady w sadach ekologicznych uprzejmie informujemy, że termin na składanie oświadczeń zostanie wydłużony do dnia 15 maja 2010 r., a minimalna obsada drzew i krzewów zostanie zmieniona tak jak poniżej:

Gatunek / rodzaj drzewa lub krzewu

Obsadaminimalna (w szt./ha)

Brzoskwinia

300

Czereśnia

125

Dereń

300

Głóg

300

Grusza

150

Jabłoń

125

Jarząb pospolity

300

Kalina koralowa

1600

Leszczyna

200

Morela

200

Orzech włoski

75

Śliwa domowa, śliwa tarnina

300

Wiśnia

300

Aronia

1500

Berberys

1600

Bez czarny

500

Borówka wysoka

1500

Borówka brusznica

20000

Borówka niska

4000

Jagoda kamczacka

1800

Jeżyna

3000

Maliny

4600

Pigwa pospolita

500

Pigwowiec

2000

Porzeczki, agrest

1600

Poziomka

40000

Rokitnik zwyczajny

700

Róża pomarszczona

1500

Róża dzika

600

Truskawka

25000

Winorośl

1500

Żurawina

20000

Niniejsze zmiany będą uregulowane w zmianie do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.