Konferencja pt. Doświadczenia wdrażania PROW 2004-2006. Rekomendacje dla PROW 2007-2013

piątek, 19 czerwca 2009 r.

29 czerwca 2009r. w godz. 10-16, Warszawa (Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79)

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji Doświadczenia wdrażania PROW 2004-2006. Rekomendacje dla PROW 2007-2013, która odbędzie się w dn. 29 czerwca 2009r. w godz. 10-16, w Warszawie (Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonywać telefonicznie (022) 623 25 89 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wanda.klepacka@minrol.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2009r. (decyduje kolejność zgłoszeń).
Organizatorzy