Komunikat w sprawie wyboru członków Zespołu - Komitetu do Spraw Monitorowania Programów na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wieskich

środa, 14 kwietnia 2004 r.

KOMUNIKAT

W związku z wydaniem Zarządzenia Nr 6 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie powołania Zespołu – Komitetu do Spraw Monitorowania Programów na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, uprzejmie informuję, że w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sali 155 o godzinie 11.00 odbędą się następujące spotkania w sprawie wyboru członków Komitetu Monitorującego reprezentujących następujące kategorie organizacji pozarządowych:
* 15 kwietnia br. – organizacje ekologiczne o zasięgu krajowym;
* 16 kwietnia br. – związki branżowe producentów rolnych;
* 19 kwietnia br. – organizacje przedsiębiorców działających w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego;
* 21 kwietnia br. – organizacje działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym organizacje działające na rzecz wyrównywania szans mieszkańców obszarów wiejskich.
Podczas spotkania przedstawiciele ww. organizacji pozarządowych wybiorą swoich przedstawicieli w Komitecie. W głosowaniu wezmą udział reprezentanci organizacji pozarządowych z ww. kategorii posiadający pisemne upoważnienie swoich władz statutowych.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Ewą Czechowską (tel. 623-17-08).